Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Som man ser, rammer Udeladelserne dels Paludan-Müllers Ungdoms-, dels hans Alderdomsdigtning, derimod ikke hans Manddomsdigtning, den hvori han ydede sit bedste og det, som vil bevare hans Navn som VI en af vor Litteraturs anseeligste Forfattere. Men selvom en Del er udeladt, skulde jeg dog tro, at ogsaa af hvad der er medtaget, vil man særdeles vel kunne danne sig et klart og i det store og hele udtømmende Billede af Gangen i Paludan-Müllers digteriske Virksomhed.