Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Om to af disse 12 Punkter maa følgende bemærkes, for at Misforstaaelse kan undgaas. Oplysningerne om Musik, der er mig meddelte af Hr. Biblioteksassistent Jens Aarsbo, omfatter kun Musik af mere bekendte Komponister, derimod ikke svagere, nu ganske forglemte Arbejder; Oplysningerne om Oversættelser hviler paa Erslews Forfatterlexikon og paa Samlingerne i det kgl. Bibliotek og kan ifølge Sagens Natur ikke gøre mindste Krav paa at være fuldstændige, ti det kgl. Bibliotek ejer hverken alle udenlandske Tidsskrifter eller alle udenlandske Antologier, og selvom det gjorde det, vilde jeg dog ikke kunne have overkommet at gennemgaa dem alle.