Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Til den Tak, som ovenfor Side 10 er bragt dem, der har overladt Udgiveren Manuskripter eller Breve, maa det være tilladt her at føje en Tak til Fru Sofie Haar f. Paludan-Müller, der med overordentlig Forekommenhed efter 1ste Heftes Udgivelse tilstillede Udgiveren nogle Breve fra Paludan-Müller, som med Fruens Tilladelse vil blive benyttede paa deres Sted i Kommentaren.