Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra AMOR OG PSYCHE ET MYTHOLOGISK DRAMA (1833)

PSYCHE.

Paa dig? - Og hvem er du,
Som, skjøndt et Barn, dog kjender ei til Frygt?