Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra AMOR OG PSYCHE ET MYTHOLOGISK DRAMA (1833)

PSYCHE.

Lad mig din Skjæbne høre,
At den kan styrke Haabet i mit Bryst.