Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra AMOR OG PSYCHE ET MYTHOLOGISK DRAMA (1833)

PSYCHE.

Jeg Buen kjender, som du synger om;
En af dens Pile har tilblods mig ridset.