Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra HERTHA HOLSTEIN (1843)

Stands et Øieblik, du hulde Skygge!
Dvæl, o dvæl endnu paa Gravens Rand!
Vore Taarer vil vi undertrykke,
At dit sidste Smiil os fryde kan.
O, lad vore Bønner dig beseire!
Hvorfor i din Ungdom vil du døe?
Snart din Fødselsdag vi skulde feire,
Skal nu Blomster paa din Grav vi strøe?