Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra HERTHA HOLSTEIN (1843)

Bliv hos os! Hvem skal vi Krandsen række,
Dersom du gaaer bort i Skjønheds Vaar?
Paa din Gravhøi ned vi maae den lægge,
Og den mørke Død vor Glæde faaer.
Bliv hos os, du Yndige, du Milde!
Rene Mø, med Hjertet høit og ømt!
Bliv hos os! og vi indhente ville,
Hvad i Kjærlighed der er forsømt.