Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra HERTHA HOLSTEIN (1843)

Dog, du ryster kun det blege Hoved,
Seer omkring dig med alvorligt Blik -
Er til andet Selskab bort du lovet?
Var der Andre, som dit Tilsagn fik?
Har du større Herlighed ivente,
End vi her at byde dig formaae?
Gaaer du bort, den rige Skat at hente,
Som i Vuggen du fik Løfte paa?
326 Ei du svarer - bort du brat dig vender,
Hyller dig i Nattens sorte Slør;
Stjernen paa din Vei sin Fakkel tænder,
Til et Lys for os, hvis Haab nu døcr.
Kort - kun kort dig følge kan vor Klage!
For dit Øre snart den taber sig.
Elskede! dit Billed bli'er tilbage,
Vore Hjerter tager du med dig!