Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Affattelsestid: ukendt; udkom den 23de Februar 1837 (i "Kjøbenhavns Flyvende Posts Interimsblade" 1837, Nr. 111), trykt 2den Gang 1838 (i "Poesier" II), 3dje 1859 og 4de 1870 (begge i "Ungdomsskrifter" II), 5te 1879 (i "Poetiske Skrifter" III), 6te 1902 (i "Poetiske Skrifter i Udvalg" VIII), 7de 1903 (i "Mindre Digte").

521

Nærværende Udgave gengiver Texten i Udgaven 1870, dtn sidste af Digteren selv besørgede.

Æmnet: Napoleon var død den 5te Maj 1821 paa St. Helena, en isoleret liggende Ø i Atlanterhavet (260 Mile fra Afrikas Vestkyst), hvor han i Aarene 1815-21 havde hensiddet som Europas Fange. Han begravedes paa Øen under to af ham selv plantede Træer, men den 15de September 1840 blev hans Grav aabnet, og Liget førtes til Frankrig, hvor det den 15de December bisattes i Invalidehotellets Kirke i Paris.