Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

FJERDE BIND

S. 136. Som Nr. 2 a tilføjes: en Udgave fra 1580, trykt i Kbh. hos Andreas Gutterwitz - ligesom Udgaven 1581 -. Exemplar i et Samlingsbind i Ribe Kathedral-BibL. se L. Nielsen i Festskn til Collijn, S. 228.

S. 139. Fragm. u. A. af Bugenhagens Passionshist, jfr. L. Nielsen, Boghist, Studier S. 122.

S. 414 Note til S. 388. Melodien er den katolske 9. Salmetone.