Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

S. 55 L. 35. eller] "ellers"; jfr. Kalk. I. 453 b L. 14 f. n.. G og RT retter til ellers (!).