Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

S. 63 L. 35. effuenendis] "velstillet", Kalk. I.484a L. 3 f. n. - Tilføjet paa aaben Plads af 1. Haand(?).