Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

S. 97 L. 3. aff dør] "bort" (jfr. Kalk. I.422a L. 16 f. n.), dvs. "han vil endogsaa tage noget med sig, naar han gaar bort".