Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

TREDIE BIND

S. 16 Nr. 1. "S. Peders Skib" er, som formodet, trykt hos Hans Vingaard, se L. Nielsen i Nord. Tidskr. f. Bok- och Bibl. III. 102.

S. 25 L. 10. De] læs: Oc.

S. 51 L. 28. Keyser Nero/ som vaar den siette Keyser Nero] Det sidste Keyser Nero er vel Fejl for Keyser.

S. 76 L. 31. Initialet G mangler.

S. 95 L. 4. kætteti] læs: kætteri.

S. 122 L. 5. fernisse] læs: fornisse.

S. 125 Note til S. 82 L. 11 ff. Historien om Gregorii Fiskepark findes ikke i Ursperger-Krøniken, men i et Tillæg til Melanchthons Udg. af den. Heri er aftrykt et Ulrik af Augsburg falskelig tillagt "Brev" med denne Historie i, et Tendensskrift fra Cølibatsstridighedernes Tid. Findes i Monumenta Germaniæ historica. Libelli de Lite Imperatorum et Pontificum Tom. I 257, hvor dog i Heinemanns Indledning et Tryk fra 1555 kaldes Editio princeps. Det udgaves allerede i 1520 iWittenberg: Epistola Divi Hulderichi Augustensis episcopi adversus constitutionem de cleri coelibatu, plane referens apostolicum spiritum. Paa Tysk 1521 i Hagenau; se Ernst Schäfer: Luther als Kirchenhistoriker. Gütersloh 1877, 407. (Meddelt af P. Severinsen).

S. 126, Note til S. 85 L. 28. Skabellarius, Skapuler, opr. et over Skuldrene (scapulæ) nedhængende Klædningsstykke; de 329 spiller endnu stor Rolle i det katolske Afladsvæsen. Se Franz Beringer: Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. 11. Aufl. Paderborn 1895, 382 ff. (Meddelt af P. Severinsen).

S. 126 Note til S. 85 L. 32. Almutze, Almutium eller Almutia, oprindelig en Hovedbedækning, der fortsatte ned over Skuldrene, senere nærmest en Skulderkrave, oftest af Pelsværk, hvis Kabuds blev rudimentær, efter at Baretten var bleven Hovedbedækning. Blev Kannikers Kendetegn, Joseph Braun: Die liturgische Gewandung p. 355-357. Var fra 1554 et Stridsemne mellem Pall. og Roskilde Kanniker (Pia quaedam cantica, Fortalen: Almutriati incedunt adhuc, tanquam bacchanalia per totum annum celebrantes). Kannikernes Svar findes i Pontopp, Ann. III. 338, (Meddelt af P. Severinsen).

S. 131, Note til S. 102 L. 1. læs:

[x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x]

S. 141 Nr. 2. Om den udaterede Udg, af Rimstokken se L. Nielsen, Boghist. Studier S. 109.

S. 203 L. 26. oe] læs: oc.

S. 227 L. 12 Marg. Luc] læs: Cuit (*dolgoeo* Civitate).

S. 237 L. 13. det ||] læs: der ||

S. 253 L. 21 f. men-miske] læs: men-niske.

S. 334 L. 11 f. n. Et komplet Exemplar af Alterbogen 1580 findes i Videnskabs-Selskabets Bibliotek i Oslo, og i Trondhjem Bibl. findes baade et komplet og et defekt Exemplar, se L. Nielsen i Nord. Tidskr. f. Bibl. X. 160.

S. 334 L. 4 f. n. Som Nr. 4a tilføjes: En Udgave fra 1596, trykt af Laurentz Benedicht. Trondhjem Bibl. (L. Nielsen i Nord. Tidskr. f. Bok- och Bibl. X. 160).

S. 497 L. 2. Tilføj: "S. 483 L. 8 er anden Troesartikel bortfaldet i Orig. udgaven; den findes saavel i Grundlaget, Haandbogen 1538, se Da. Skr, I. 105 L. 23 ff., som i alle senere Oplag af Alterbogen.