Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

331
FORTEGNELSE OVER
PALLADIUS' DANSKE SKRIFTER

I. BIND

1. Oversættelse af Luthers lille Katekismus. 1537.

2. Oversættelse af Luthers Enchiridion. 1538.

3. Om lønligt Skriftemaal. 1538.

4. Oversættelse af Kirkeordinansen. 1539.

5. Oversættelse af Luthers En enfoldig Bedebog. 1540.

6. Fortale til Huberinus' Guds Straf og Vrede. 1543.

7. Fortale til Luthers Bedebog. 1544.

8. Fortale til Urbanus Regius' Sjælens Lægedom. 1544.

9. Fortale til Matthias Parvus' Oversættelse af Palladius' Katekismus udlæggelse. 1546.

10. Fortale til Alb. Gjøe's Loci communes. 1549.

11. Hvorledes Manddrabere skulde afløses. 1542. Expeditiones pro pastoribus.

12. Undervisning om besatte. 1547. Expeditiones pro pastoribus.

13. Om lønligt Skriftemaal. u. A. Expeditiones pro pastoribus.

14. Modus absolvendi puerorum oppressores. u. A. Expeditiones pro pastoribus.

II. BIND

15. Oversættelse af Veit Dietrichs Trøstesprog. 1550.

16. Fortale til Christian den Tredjes Bibel 1550.

17. En daglig Bekendelse. 1551.

18. Oversættelse af Ochino's Nogle mærkelige Bønner. 1551.

19. Oversættelse af Savonarola's Udlæggelse af Miserere. 1551.

20. Oversættelse af Justus Menius' Om Exorcismo. 1551.

21. En Undervisning udi Husholdning. c. 1551.

22. En Traktat (Uddrag af Visitatsbogen). 1553.

23. En Præservativ mod Pest. 1553.

24. Om Mildhed. 1553.

25. Om Aager. 1553.

26. Efterskrift til Ordinansen. 1553.

III. BIND

27. St. Peders Skib. 1554.

28. En evangelisk Rimstok. 1554.

29. Fortale og Efterskrift til Arved Persens Sange. 1554.

332

30. Jesu Forklarelse paa Thabor, Prædikener. 1555.

31. Overs. af Melanchthon's Om de Dø des Opstandelse. 1555.

32. Alterbog. 1556.

IV. BIND

33. Jesu Navn og Titler. 1556.

34. Oversættelse af Andreas Musculus' Hosedjævlen. 1556.

35. Oversættelse af Huberinus' Traktater om Ægteskab og om frugtsommelige Kvinder. 1556.

36. Fortale til Erasmus Lætus' Davids Psalter. 1556.

37. Oversættelse af Bugenhagens Passionshistorie. 1556.

38. Fortale og Tillæg til Niels Palladius' Om Drukkenskab. 1556.

39. Oversætt af Andreas Musculus' Sværgen og Banden. 1557.

40. Fortale til den islandske Oversættelse af Bugenhagens Passionshistorie. 1558.

41. Fortale til Gilbert Jonssen, Nockrer Psalmar. 1558.

42. Trøsteskrift til Frederik den Anden. 1559.

43. Et almindeligt Skriftemaal. 1561.

44. Salmer.

V. BIND

45. Visitatsbogen. c. 1543.

Danske Breve.