Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

I. BIND

1. Oversættelse af Luthers lille Katekismus. 1537.

2. Oversættelse af Luthers Enchiridion. 1538.

3. Om lønligt Skriftemaal. 1538.

4. Oversættelse af Kirkeordinansen. 1539.

5. Oversættelse af Luthers En enfoldig Bedebog. 1540.

6. Fortale til Huberinus' Guds Straf og Vrede. 1543.

7. Fortale til Luthers Bedebog. 1544.

8. Fortale til Urbanus Regius' Sjælens Lægedom. 1544.

9. Fortale til Matthias Parvus' Oversættelse af Palladius' Katekismus udlæggelse. 1546.

10. Fortale til Alb. Gjøe's Loci communes. 1549.

11. Hvorledes Manddrabere skulde afløses. 1542. Expeditiones pro pastoribus.

12. Undervisning om besatte. 1547. Expeditiones pro pastoribus.

13. Om lønligt Skriftemaal. u. A. Expeditiones pro pastoribus.

14. Modus absolvendi puerorum oppressores. u. A. Expeditiones pro pastoribus.