Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

III. BIND

27. St. Peders Skib. 1554.

28. En evangelisk Rimstok. 1554.

29. Fortale og Efterskrift til Arved Persens Sange. 1554.

332

30. Jesu Forklarelse paa Thabor, Prædikener. 1555.

31. Overs. af Melanchthon's Om de Dø des Opstandelse. 1555.

32. Alterbog. 1556.