Palladius, Peder TEXTRETTELSER.

TEXTRETTELSER.

S. 144 L. 34. befinde (saaledes senere Udgaver) Orig. besinde
- 145 - 13. met flit (saaledes senere udgaver) - oc flit
- 152 - 7. tilkiende - tilikende
- 153 - 11. Marci. XI - Marci. II
- 158 - 28. hannem - hannen
- 160 - 19. største - sttørste
- 170 - 28. Ihesum - Ihesun
- 173 - 22. Paa - Pa
- 178 - 22. tenckte - tencke
- 186 - 31. Vecterne - Vecterni
- 189 - 2. alt . (= Bibl. 1550, Luc.24.48) - at
- 189 - 32. Kaster garnet til den - Kastergarnettil dem
- 190 - 27. Elsker du mig/ - Elsker du mig:
- 196 - 7. hannem - hannam