Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

S. 207 L. 2 er Trykfejlen faare ret, da Titelbladet for faare bevaer facsimileret.
- 211 - 5. der langt fra Orig. det langt fra
- 211 - 11. tilsammen/ - tilsammen
- 211 - 17. derfaar - derfaar
- 212 - 24. om igen - om ingen
- 213 - 20. huilcken - huiclken
- 214 - 33. Naboer/ - Naboer