Palladius, Peder TEXTRETTELSER.

TEXTRETTELSER.

S. 230 L. 8. forgifftelse Orig. førgifftelse
- 237 - 32. Petrus - Petrus/
- 239 - 2. behov - behob
- 242 - 15. udgydelse - ydgydelse
- 242 - 23. wil som - wi som/
- 248 - 21. Marginal. Joh. 19 - Joh. 29
- 251 - 36. banden - bonden
- 254 - 3. enten - en- | en
- 255 - 35. bleffue da - bleffue/ da
- 256 - 2. bespaattelse - bespattelse
- 256 - 15. fordømme - fordømme
- 257 - 21. (med Marginal note) Psal: 51 - Psal: 6
- 258 - 10. forbinde - forbiude
-258 -29. Marginal, Matth.12 - Matth.13
- 259 - 20. befrøcter - befrøter
- 262 - 2. anderlunde/ - anderlunde
- 267 - 26. Skabelsis - Sabelsis