Palladius, Peder iiii Syndag. Matth: viii.

iiii Syndag. Matth: viii.

Iesus vdi it Skib traadde ind/
Disciplerne reddedis for Storm oc vind.