Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Siuende Syndag.
Matth: xi.

* Guds ord faar de vise oc kloge er skiult/
Faar de wmøndige er det icke dult.