Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Tredie Pinstdag
Io: x.

* Christus er dørren sine Faar til trøst/
Som følge hannem effter oc høre hans røst