Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Anden syndag effter Trinitatis
Luc: xiiii.

* Huo sig aarsager Quinde eller Mand/
Til Naduer hand ey komme kand.