Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Femte Syn: effter Trinit:
Luce v.

* Lær aff S: Peder dette Bud/
Før du arbeyder/ at kalde paa Gud.