Palladius, Peder TEXTRETTELSER.

TEXTRETTELSER.

261
S. 192 L. 27 oc Orig. ac
- 197 - 21 Jabins - Jabans
- 200 - 4 Jorden/ - Jorden (Linjeudgang)
- 205 - 16 Christen - Chisten
- 209 - 15 Matth: 18 - Matth: 13
- - - 29 oc den - den (jf. S, 192 L. 19)
- 210 - 27 Fader/ - Fader (Linjeudgang)
- - - 29 Salomon - Salomom
- 212 - 7 liuss/ - liuss.
- 214 - 9 leffnet/ - leffnet
- - - 31 Phisga - Phasga
- 217 - 25 naffn/ - naffn?
- 219 - 34 for hen - for hen/
- 220 - 20 Herren) - Herren/
- 221 - 2 Gal: 3 - Sal: 3
- - - 3 Rom. 10 - Eph. 10
- - - 10 Voxet. - Voxet
- 222 - 19 offueruunden - offueuunden
- 224 - 22 forsømmelse - forsommelse
- 226 - 20 egen/ - egen.
- - - 21 part. - part
- 227 - 17 Peders - Perders
- - - 24 sagde/ - sagde i
- 228 - 19 ville - vile
- 231 - 23 denne - denn
- 232 - 32 følger - folger
- 233 - 7 :Denne - Denne :
- - - 20 aff - a
- - - 21 den - de (for de[x])
- 234 - 22 omgengelse - ongengelse
- 235 - 18 trette - trectte
- - - 32 skendte - skencte
- 236 - 28 Tolffte - Tiende
- - - 31 der bleff en - der en (jf. S. 193 L, 12)
- 237 - 4 vdualde/ - vdualde. (Linjeudgang)
- - - 14 Moses/ - Moses
- - - 30 giffuer - giffue
S. 239 L. 33 Jord/ Orig. Jord (Linjeudgang)
- 243 - 24 det er - der er
- 244 - 7 pinen - piner
- 245 - 7 retsindigt - retsindgt
- 246 - 3 behagelige - behalige
- - - 5 til tacke. - til tacke -
- - - 19 Øffrigheden - Øffridheden
- - - 25 haffuer der - haffuer det
- 247 - 17 fraryckis - fraryskis
- - - 20 Christus/ - Christus (Linjeudgang)
- 248 - 6 hannem - hunnem
- - - 25 hannem - haunem
- 249 - 35 Tienere - Tieenere
- 251 - 15 denne - dene (for de[x]ne)
- 252 - 9 Matth. 16 - Matth. 8
- - - 23 Christi - Cbristii
- 253 - 26 kommer det - kommer der
- - - 30 Cap. iii. - Cor. iii.
- - - 31 Christi - Chrsti
- 255 - 9 ii. Pet: i - ii. pet. ii
- - - 18 scrifftens - scirfftens
- 257 - 1 bekiendelse - bekienbelse
- - - 5 forklarede - førklarede

Af typografiske Grunde er i en Del Skriftsteder og Jesu-Ord, hvor Originalen har stor Skrift, i nærværende Udgave anvendt Korpus, nemlig: S. 191 L. 15-16, 193 L. 13-14, 205 L. 18-22, 206 L. 24, 209 L. 28-33, 213 L. 4-7, 216 L. 12, 222 L. 26-28, 227 L, 6-7, L, 20-25, 232 L, 19-21, 233 L. 7, 236 L, 31-33, 237 L, 33, 239 L. 26-27, L. 27-28, 247 L. 24-28, 251 L. 4-10, 258 L. 8-9.