Palladius, Peder TEXTRETTELSER.

TEXTRETTELSER.

S. 342 L. 12. [lære/ de gamle skal mand] tilføjet efter Udgaven 1574

S. 344 L. 8. [en sand Gud fra euighed] tilføjet efter Udgaven. 1574. Overensstemmende med Salmebogen 1553.

485
S. 344 L. 8. til Orig. itl.
S. 344 L. 11. hemmelske Orig. hemmeske
S. 345 L 28. Gud - Gnd
S. 346 L. 5. tilkommelse - tikommelse
S. 346 L. 5. blifffue - blissue
S. 346 L. 14. Christi - Ehristi
S. 347 L. 20. heden paa/ - heden paa
S. 347 L. 25. begærer - bægerer
S. 348 L. 10. Oc - Qc
S. 349 L. 27. spørie - sporie
S. 351 L. 1. giorde - giorde/
S. 351 L. 31. mangfoldighed - mangfoldihhed
S. 352 L. 25. nogle - nolge
S. 352 L. 27. Folcket - Focket
S. 353 L. 21. kaarsfeste - kaarfeste
S. 354 L. 1. Euan. - Cuan.
S. 356 L. 12. rober. - robor
S. 356 L. 16. forundrede - froundrede
S. 357 L. 24 og 28. Christum - Ehristum
S. 358 L. 13. Aands - Aans
S. 359 L. 30. hørt - hort
S. 361 L. 9. Kustoden har: Høytidens; Textens Form maa sikkert betragtes som Trykfejl.
S. 362 L. 13. Jorden Orig. Jordem
S. 362 L. 32. Glade/ - Glade//
S. 363 L. 16. Køgemesteren - Kogemesteren
S. 363 L. 27. oc regnerer - or regnerer
S. 364 L. 9. for kloge - forkloge
S. 365 L. 9. saadan en - saadanen; burde maaske være bevaret.
S. 366 L. 8. bedriffue - be-| bedriffue
S. 368 L. 12. enbaarne - erbaarne
S. 369 L. 3. klar gøre - klar gore
S. 369 L. 6. behageligt - beha- |ligt
S. 369 L. 26. Herlighed. - Herlighed
S. 369 L. 31. Naffns Orig. Nanffs
S. 370 L. 11. Banen - Banem
S. 370 L. 27. Kustoden i Orig. har Jhe-
S. 372 L. 12. hørde Orig. horde
S. 373 L. 27. tid - til
S. 374 L. 18. Christi - Ehristi
S. 380 L. 21. atspørrie - atsporrie
S. 385 L. 6. en Mand - end Mand
S. 386 L. 12. enbarne - endarne
S. 388 L. 18. XXII - XXI
S. 405 L. 1. Petri. - Pteri.
S. 406 L. 15. Brødre - Brodre
S. 408 L. 33. forkynde - vorkynde
S. 418 L. 30. Dørren - Dørrne
S. 419 L. 1. Døruocteren - Døruøcteren
S. 420 L. 31. vidniss- - vdniss-
S. 423 L. 26 og 29. Broder - Brøder
S. 424 L. 29. opueck - vpueck
S. 425 L. 6. Løwe - Lowe
S. 427 L. 10. barmhertighed - barmhartighed
S. 429 L. 15. Disciplen - Disicplen
S. 430 L. 26. Løuerne - Louerne
S. 431 L. 5. hørde - horde
S. 437 L. 6. Brødre - Brodre
S. 439 L. 14. foget - føget
S. 439 L. 24. barmhertighed - barmhartighed
S. 442 L. 8. Tiende - Trende
S. 444 L. 31. den mgl. I Orig., tilføjet efter Biblen 1550.
S. 444 L. 29. Syndens Orig. Synders
S. 445 L. 9. en Scrifftklog - en / Scrifftklog
S. 445 L. 16. selff - seffl
S. 445 L. 19. Røffuere - Roffuere
S. 445 L. 27. førde - forde
S. 449 L. 26. opuecke - vpuecke
S. 554 L. 17. sand - san
S. 455 L. 3. enden - ende
S. 463 L. 12. prøffae - proffue
S. 463 L. 26. forlod - frolod
S. 471 L. 16. end - en
S. 479 L. 15. paactelse (d. e. Paa-agtelse) Orig. pactelse