Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE.

Oversættelse af Veit Dietrich, Nogle dejlige Sprog, 1550........ 1
Fortalen til Chr. IIIs Bibel, 1550...................... 45
En daglig og personlig Bekendelse, 1551................. 69
Oversættelse af Ochino, Mærkelige Bønner, 1551............ 83
Oversættelse af Savonarola's Udlæggelse af Miserere, 1551...... 133
Oversættelse af Justus Menius, Om Exorcismo, 1551.......... 219
En Undervisning kortelig at bede, c. 1551................ 277
En Traktat, Uddrag af Visitatsbogen, 1553................ 309
En Præservativ mod Pestilens, 1553.................... 323
En Undervisning om Mildhed, 1553.................... 363
Bibelsprog mod Aager, 1553......................... 389
Efterskrift til Ordinansen, 1553....................... 407