Palladius, Peder

At Forfatteren ikke er Palladius, kan man for det første slutte af, at Taksigelsen ikke findes i 1553-Bønnebogen, men desuden af, at alle Skriftstederne i Taksigelsen er afskrevet efter Biblen 1550 ligesom Salmevers tilføjelserne i 1562-Bønnebogen - i Modsætning til de oprindelige Citater. Slutningen maa derfor skyldes den anonyme Udgiver. Han synes at være skaansk at dømme efter Former som foruthan, Plur. dager, til hvilke ingen Parallel findes i den fra Palladius stammende Text.