Palladius, Peder

Originaludgaven til En Traktat bestaar af to 4-bladede Læg i meget lille Kvart (se Facsimile-Gengivelse af Titelbladet, S. 313), kun to Blade (B, Bij) er signerede. Bogen er, som det angives paa sidste Blad, trykt i København i 312 Foraaret 1553. Bogtrykkerens Navn meddeles ikke.1 Et fuldstændigt Exemplar af denne Udgave findes paa det kgl. Bibl. i Kbh. og i Univ.-Bibl. sst.; et defekt, men ubeskaaret Exemplar i Hjelmstjernes Samling. Senere Udgaver kendes ikke.2

* *