Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

S. 355 L. 23. wi ville da see løst paa vore Børn, se Kaikar II, 851b L. 9 f. n.