Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

S.378 L.31. somme veye oc somme true dvs. "nogle lokke og nogle true" jfr. Kaikar IV. 783b L. 7 f. n. Udtrykket findes ogsaa S. 385 L. 18.