Palladius, Peder TEXTRETTELSER.

TEXTRETTELSER.

S. 399 L. 18. S. 400 L. 3 og S. 402 L. 12 og 24 etc. Orig. og Rostock-Trykket? Sml. Textrettelserne til S. 358, foran S. 360. Palladius' Forkortclsestegn &c har aabenbart lignet hans?, ligesom det ofte er Tilfældet i den Tids Haandskrifter.

S. 399 L. 27. inde. Orig. Og Rostock-Trykket inde
S. 400 L. 1. XXVIII - - - XXIII
S. 403 L. 13. i. Timoth: - - - i Timoth:
S. 403 L. 20. nogen - - - nagen