Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

412

3. Den rette Ordinants 1574, Bl. CLIXr-v. Paa sidste Blad: Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Hans Støckelmann / oc Andrea Gutteruitz Aar 1574

4. Den rette Ordinants 1582, Bl. CLIXr-v. Paa sidste Blad: Prentet i Kiøbenhaffn/ hos Andream Guteruitz Aar 1582

5. Den rette Ordinants 1617, Bl. CLIXr-v. Paa sidste Blad: Prented i Kiøbenhaffn/ hoss Henrich Waldkirch. Anno M.DC.XVII.

6. Den rette Ordinants 1640, Bl. CLIXr-v. Paa sidste Blad: Prentet i Kiøbenhaffn/ Hoss/ Salig Henrich Waldkirchs Arffuinger.Anno M.DC.XXXX.

Exemplarer af alle Udgaver findes paa d. kgl. Bibl. i København.