Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

-: Fortale til Caspar Huberinus, Om Guds grumme straff oc wrede. Magdeb. 1543, 8vo.