Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

1546: Fortale til P. Palladius, En kort Catechismi Wdleggelse, oversat fra Latin. Kbh. 1546, 8vo.