Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

1547: En vnderuisning hvorledis Der kand hanlis met Dem som ere besette. 1547. Samtidigt Hdskr. fra Vexiö. Yngre Haandskrifter paa d. kgl. Bibl. og Univ. Bibl. i Kbh.