Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

1550: Nogne deylige Sprock, Aff den Hellige Scrifft, for en bedrøffuit samwittighed, aff Vito Theodoro, fordanskede aff D. Petro Palladio. Kbh. 1550, 8vo.