Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

1551: **[Bernh. Ochinus] Nogle merkelige Bønner, wdi denne verdens modgong oc ælendighed. Fordansket aff Doc. Peder Palladius. Lybeck 1551, 8vo. Ældste bev. Udg. fra 1558.