Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

Muligvis vil hele Udgaven blive forsynet med en sproghistorisk Indledning og et Glossar.