Palladius, Peder NOTER TIL LØNLIGT SKRIFTEMAAL.

NOTER TIL LØNLIGT SKRIFTEMAAL.

S. 142, L. 17. Orig. vdgaagne for vdgaagne.

S. 143, L. 28. giørt, alm. giort f. Ex. L. 31.

S. 145, L. 1. raab "Rov"; jfr. f. Ex. Chr. Pedersens Danske Skr. II, 108: rob.

S. 145, L. 6. Orig. vddelesse for vddelelsse.

S. 145, L. 7. trofast d. e. "fast i Troen"; jfr. Kalkars Ordbog. IV, 446.

S. 145, L. 9. Orig, sih for sig.

S. 147, L. 5-16. Troesbekendelsen er i det væsenlige en bogstavret Afskrift af Troesbekendelsen i Enchiridion foran S. 79f.

S. 147, L. 17-24. "Fader vor" er i det væsenlige en bogstavret Afskrift af Bønnen i Enchiridion, foran S. 82 f. Afvigende er kun 3. Bøn. Enchiridion: Din vilge ske, Lønl. Skr.: Vorde din vilge.

S. 147, L. 28-31. Nadverordene er i det væsenlige en bogstavret Afskrift af Nadverordene i Enchiridion foran S. 90.

S. 148, L. 4-8. Jfr. Nadverordene i Enchiridion, foran S. 90.

S. 149, L. 19. met fructen oc fosterit, Tautologi for "Foster"; den lat. Ordinans: cum fructu.

S. 149, L. 24. Orig. Jordemoderners.

S. 149, L. 29. Orig. ingen for inden.

S. 149, L. 30. Mærkelig nok bruges her Arabertal, mens Romertal ellers er eneherskende.

S. 153, L. 21. Det manglende Blads Text har svaret til Texten i Ordinansen foran S. 188, L. 11-26.

S. 155, L. 4. Orig. da for de.

S. 155, L. 13. Orig. wdyg for wdyd el. wdygd.

S: 155, L. 15. ath skoffe, "bedrage".

S. 155, L. 19, Orig. kirckerners.

S. 157, L. 20. HGHVD, se foran S. 116.