Palladius, Peder Uddrag fra Fortale og Efterskrift til En kort Katekismusudlæggelse. 1546

Men her effter fylger det Andit styckke/ som er Euangelij prædicken/ der hand saa siger. Himmerigis rige tilstunder.