Palladius, Peder Uddrag fra Fortale og Efterskrift til En kort Katekismusudlæggelse. 1546

Vdinden disse fortagelige puncter staar nu wor Christen Poenitentz met sine fructer/ oc it Christit menniskes leffnit ræt hæn til det Euige liff.