Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Man skal lægge mærke til den anmærkning som Oehlenschläger forsynede førsteudgaven af Helge (1814) med. Det værk om »Hrolf Krakes Historie« som her annonceredes, kom ganske vist til at vente længe på sig. Den direkte fortsættelse af Helge blev prosafortællingen Hroars Saga fra 1817, og i den optræder kong Rolf kun i sluttableauet, som en lille dreng på sin moders skød. Heltedigtet Hrolf Krake kom først et tiår senere, i 1828, og der er ingen indre forbindelse mellem det og de to forudgående digtninge. Eller, som digteren selv bemærker i sin fortale: »Dette Digt, der, som Sagn betragtet, er en Fortsættelse af Historien om Helge, fremtræder her i poetisk Selvstændighed«.