Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Men altså alligevel: det var det samlede sagnstof om Rolf Krake som Oehlenschläger tog for sig, da han i sommeren 1814 slog sig ned i et lejet værelse i degneboligen på Frederiksberg for at vise sig selv og sin samtid sin styrke som den poetiske forvalter af det nordiske stof, efter i den forudgående vinter at have skrevet tragedien Hagbarth og Signe, som blev en succes på teatret og udkom i 1815. Endnu så sent som d. 16. oktober 1814 - hvor Helge i det store og hele må have været færdig, den var i boghandelen i december - omtaler han i et brev til den tyske kritiker Friedrich Schlegel sin plan som et samlet hele. Han arbejder, skriver han, på et stort nordisk digt om Helges og Rolfs saga som skal komme i fem bøger: »de to første romancer i forskellige former - det tredje et sørgespil i græsk maner [hermed er Helge karakteriseret], det fjerde en shakespearesk History, den femte bog bliver igen episk« (m.o.)