Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Oehlenschläger følger kilderne rimeligt trofast igennem Helge fra Frodes drab på broderen Halvdan og lige til Helges bryllup med datteren Yrsa. Her sker så bruddet, idet en poetisk nødvendighed tvinger ham til at afslutte sin historie om Helge med den tragiske 152 helts død. Den sammenhæng mellem Helges og Rolfs historier som der er i kilderne, og som gør begivenhederne i Rolfs liv og død afhængige af at Yrsa både er hans mor og hans søster, den afskærer Oehlenschläger sig fra idet han vælger sin udgang på Helges historie. Vi har ingen eksterne kilder - i hans breve eller erindringer - som belyser baggrunden for dette valg, så vi må finde begrundelserne i de digteriske arbejder selv. Der er to. Den første og vigtigste findes i den indre sammenhæng og nødvendighed i Helge som tragisk digtning - den skal jeg vende tilbage til.