Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Mytologien udfordrer altså den digteriske fantasi, og befordrer den. Det gør nu den nordiske mytologi bedre end den græske fordi den i sig selv er lige så gammel og ærværdig og lige så fyldt med styrke og kraft; samtidig med at den som stof for fantasien er ny, mens den græske er tynget ned, ja nærmest slidt op af traditionen: »Det Malm, som har havt nogle tusinde Aar, til at blive koldt i sin Form, vinder ikke lettelig ved Omsmæltning, man er vant til at see det i sin gamle Skikkelse, man sætter, saa at sige, ingen Liid til den nyeskabte Ting, og den mangler Ælde og Høitidelighed. I den 153 nordiske Mythologie finde vi derimod endnu det udannede Stof, som kun venter en Kunstnerhaand for at dannes«.