Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Helt op til år 1800 kunne det se ud som om de voldsomme verdensbegivenheder der havde taget deres begyndelse med den 158 franske revolution i 1789, var noget der foregik derude og som man i Danmark kunne forholde sig til som tilskuer. Den neutralitetspolitik som de skiftende danske regeringer i 1700-tallet havde gennemført, og som var baggrunden for landets velstand og for det reformværk, først og fremmest landboreformerne, der var blevet gennemført ved århundredets slutning, klyngede man sig stadig til.