Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Og hvis det endnu kunne lade sig gøre at betragte begivenhederne i 1801 som en episode der lod sig tolke heroisk i en slags David mod Goliath-myte, så blev det i løbet af de næste seks år uhyggeligt klart hvad det drejede sig om. Med englændernes bombardement af København og flåderovet i 1807, som med et slag fjernede hele den danske krigsflåde og en stor del af koffardiflåden, var Danmark uhjælpeligt inddraget i begivenhederne på taberens side. Reduktionen af landet fra en velstående og relativt stærk magt til en lille, afmægtig og - skulle det snart vise sig - aldeles forarmet brik i de stores spil, var en kendsgerning.